Bếp ăn trường mầm non

Theo Quyết định của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non áp dụng cho tất cả các trường mầm non công lập, tư thục, nhóm trẻ độc lâp, việc thiết kế bếp ăn cho trường mầm non (Điều 29) cần tuân thủ các điểm sau (Xem chi tiết dưới đây).