TỦ CẤP ĐÔNG NHANH SIRMAN – DOLOMITI 3 P 1/1 BLAST CHILLER