TỦ LẠNH 2 CÁNH KÍNH THANAKOON, THÁI LANTỦ LẠNH 2 CÁNH KÍNH THANAKOON, THÁI LAN